Logistyka

PEŁNA KOORDYNACJA
POWIERZONYCH NAM ZADAŃ

Połączenie sił doświadczonego zespołu ludzi, niezawodnej floty i nowoczesnego zaplecza technicznego daje nam możliwość kompleksowego podejścia do zleceń transportowych z uwzględnieniem outsourcingu logistycznego. Pomagamy naszym klientom podnosić efektywność obsługi łańcuchu dostaw, wykorzystując do tego narzędzia zarówno krótko-, jak i długoterminowego przechowywania towarów we własnym magazynie wysokiego składowania.

Skracamy czasy dostaw, obniżamy ich koszty i organizujemy sprawny przepływ towarów do klienta końcowego, co przekłada się na realne korzyści finansowe dla współpracujących z nami podmiotów. Dodając do tego wieloletnią specjalizację w transporcie na kierunku Polska – Irlandia – Polska, możemy zapewnić praktycznie bezkonkurencyjne warunki realizacji powierzonych nam zadań.

Zaawansowane
systemy
informatyczne

Ciągłe doskonalenie naszych usług wiąże się nie tylko z powiększaniem i unowocześnianiem zasobów infrastruktury technicznej, ale także wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych. Na potrzeby optymalizacji i planowania procesów logistycznych zdecydowaliśmy się zastosować oprogramowanie interLAN, będące jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań klasy TMS na rynku. System ten integruje telemetrię z planowaniem tras i organizacją przeładunków, co pozwala nam wznieść obsługę logistyczną na jeszcze wyższy poziom.

ZAKRES USŁUG

W ramach obsługi logistycznej związanej z realizowanymi zleceniami transportu ładunków wspieramy naszych klientów w takich zadaniach, jak:

  • logistyka kontraktowa,
  • kompleksowa obsługa łańcuchów dostaw całopojazdowych i drobnicowych na trasie Polska – Irlandia – Polska,
  • wynajem powierzchni w magazynie wysokiego składowania,
  • obsługa przeładunków (cross-docking),
  • kompletacja magazynowa (picking),
  • kompleksowa obsługa celna i formalno-administracyjna transportu ładunków,
  • doradztwo w kwestiach odpraw celnych,
  • optymalizacja i koordynacja łańcuchów dostaw.

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Szukasz sprawdzonego partnera w transporcie na kierunku Polska – Irlandia i z powrotem? Zapraszamy do kontaktu i złożenia zapytania ofertowego.

KONTAKT